zasady rezerwacji i uczestnictwa w warsztatach

 1. Jeżeli nie zostało zaznaczone inaczej warsztaty są prowadzone przez Izabelę Zalewska-Kantek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Res Isabelica Izabela Zalewska-Kantek, NIP: 113 138 65 26.
 2. Prowadząca dzieli się wiedzą i umiejętnościami w najlepszej wierze i zgodnie ze sztuką.
 3. Udział w warsztatach gwarantuje wpłata całości ceny na wskazane konto.
 4. Uczestnik rezygnujący z udziału w warsztacie otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty do 14 dni przed datą spotkania, 50% – 14-7 dni przed datą spotkania. Od 7 dni przed warsztatem pieniądze nie są zwracane.
 5. Jeśli jest taka możliwość, do 14 dni przed umówiona datą, uczestnik może przepisać się na inny termin warsztatu .
 6. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatorkę Uczestnicy otrzymują zwrot całej wpłaconej kwoty.
 7. Wystawiam fakturę/paragon po wpłaceniu całej kwoty.
 8. Jeśli nie ma innego zapisu cena warsztatu obejmuje materiały i możliwość korzystania z wyposażenia pracowni.
 9. Uczestnicy na potrzeby obsługi warsztatu podają nr telefonu i adres elektroniczny, które zostają usunięte z bazy po warsztacie, chyba, że ustalimy inaczej; np. zgoda na otrzymywanie newslettera.
 10. Uczestnicy biorą udział w warsztatach na własną odpowiedzialność i postępują zgodnie zw wskazówkami prowadzącej. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody wynikłe z beztroski lub przypadku. Uczestnicy odpowiadają mieniem za wyrządzone szkody i zniszczenia.
 11. Uczestnicy informują prowadzącą bez pytania i przed rozpoczęciem warsztatu, o alergiach oraz innych zagadnieniach związanych ze stanem zdrowia, które mogą mieć wpływ na przebieg warsztatu.

VOUCHERY

 1. Voucher można nabyć wyłącznie przez stronę theiaboim.com.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty, na życzenie kupującego, wysyłam voucher do samodzielnego wydrukowania i wpisania danych osoby obdarowywanej. Mogę od razu wpisać imię i nazwisko.
 3. Voucher jest ważny przez 3 miesiące, potem przepada. Data wygaśnięcia znajduje się na druku.
 4. Nie można wymienić vouchera na gotówkę.
 5. Nie można wymienić vouchera na inny warsztat niż jest zaznaczone na druku.
 6. Realizacja vouchera odbywa się po wcześniejszym umówieniu. Dane kontaktowe prowadzącej znajdują się na druku.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close